Kvalitetssikring

Ansvar:

Ingeniør Jan Mortensen har det overordnede ansvar for Stokvad's kvalitetssikring. Ingeniør Erik Skipper har ansvaret for kvalitetssikringen for bygningskonstruktioner og ingeniør Jan Mortensen for installationsfagene.

Grundlag:

Kvalitetssikringssystemet er udarbejdet i henhold til Boligministeriets bekendtgørelse og vejledning om kvalitetssikring af byggearbejder.
Virksomheden har udarbejdet en kvalitetssikringshåndbog.
Virksomhedens projektering og øvrig rådgivning udføres på grundlag af de af Byggestyrelsen udarbejdede retningslinier og vejledninger om kvalitetssikring, herunder:

 • forslagsgranskning - projektgranskning
 • projektgennemgang
 • kontrolplaner
 • tilsynsplaner
 • tilsynsrapporter
 • afleveringsrapporter
 • rapporter fra 1-års eftersyn

Miljøledelse

Ansvar:

Ingeniør Jan Mortensen har det overordnede ansvar for Stokvad's miljøledelse.

Miljø-vurdering:

I forbindelse med projekteringen af bygge- og anlægsopgaver indgår en vurdering af den samlede miljømæssige belastning og bygningens totale energiforbrug.

I denne forbindelse vurderes:

 • Valg af byggevarer.
 • Valg af metoder i forbindelse med opførelsen af byggeriet.
 • Energiforbruget i forbindelse med driften af bygninger.
 • Muligheder for genanvendelse eller bortskaffelse af byggematerialer i forbindelse med nedrivning af bygninger.