Industri

Aarhus Havn, Bygning med foderstofsiloer

Aarhus Havn, Bygning med foderstofsiloer

Anlægget omfatter ca. 1.035 m² bebygget areal, volume inkl. siloer 19.335 m ³ med bygninger i op til 35 meters højde.
VERDO, Randers

VERDO, Randers

I forbindelse med at Verdo, tidligere Energi Randers, omlagde kraftvarmeværket fra kulfyring til fyring med både biobrændsel og kul, planlagdes en række bygningsmæssige tiltag for håndtering af brændselsmateriale. Dels direkte fra skib og dels fra udendørs oplagsplads.
Højbjerg Maskinfabrik A/S

Højbjerg Maskinfabrik A/S

Opførelse af ny hal for automatisk maleranlæg samt udvidelse af fabrikkens produktionsarealer til fremstilling af lastvognskraner. Byggeriet er opført med bærende betonsøjler og SIB bjælker.
VERDO, Lagerhal for biobrændsel

VERDO, Lagerhal for biobrændsel

I forbindelse med at Verdo, tidligere Energi Randers, omlagde kraftvarmeværket fra kulfyring til fyring med både biobrændsel og kul, planlagdes en bygning for oplagring af biobrændsel.
DS Smith Packaging Denmark A/S

DS Smith Packaging Denmark A/S

DS Smith Packaging Denmark A/S er en af de førende producenter indenfor kundespecifikke emballager med vægt på state-of-the art emballagedesign og lokal service tæt ved kundernes faciliteter.
VERDO, Nyt anlæg for røggaskondensering

VERDO, Nyt anlæg for røggaskondensering

Opførelse af nyt anlæg for røggaskondensering omfatter en nybygning ovenpå den eksisterende afsvovlningsbygning. Derudover et nyt trappetårn helt fra terræn til toppen.
VERDO, Harpeknusere/Flishugger bygning

VERDO, Harpeknusere/Flishugger bygning

I forbindelse med at Verdo, tidligere Energi Randers, omlagde kraftvarmeværket fra kulfyring til fyring med både biobrændsel og kul, planlagdes ny bygning for flishugger og knuse/harpemaskine på Kulhomsvej 22, Randers.
Assentoft Silo A/S

Assentoft Silo A/S

Assentoft Silo A/S leverer siloanlæg til forskellige formål, dog fortrinsvis til landbruget. I forbindelse med disse siloanlæg har Stokvad & Kerstens projekteret fundamenter og siloernes bund-konstruktioner i beton.
VERDO, Biomassetransportanlæg

VERDO, Biomassetransportanlæg

Opførelse af insitu-støbt betongrube udført med vandtæt beton inklusive vandtætning af samlinger osv.
VERDO, Bygning for doseringsbeholdere

VERDO, Bygning for doseringsbeholdere

I forbindelse med at Verdo, tidligere Energi Randers, omlagde kraftvarmeværket fra kulfyring til fyring med både biobrændsel og kul, planlagdes ny bygning for doseringsbeholdere til netop dosering af biobrændsel på Kulhomsvej 22, Randers.
VERDO, Renovering af Kedel- og Turbinebygning

VERDO, Renovering af Kedel- og Turbinebygning

I forbindelse med at Verdo, tidligere Energi Randers, omlagde kraftvarmeværket fra kulfyring til fyring med både biobrændsel og kul, planlagdes ombygning af kedel- og turbinebygninger på Kulhomsvej 22, Randers.
Aarhus Havn, Containerterminal Øst

Aarhus Havn, Containerterminal Øst

I forbindelse med Cargo Service Container Terminals udvidelse på Århus Havns sydhavn er der i totalentreprise udført flere bygninger.
RGS Stigsnæs, Skælskør

RGS Stigsnæs, Skælskør

I forbindelse med opførelse af dels Carbrogritanlæg og PVC-saltanlæg på Askelunden i Stigsnæs, har Stokvad & Kerstens Rådgivende Ingeniører A/S FRI projekteret bærende betonkonstruktioner og tankanlæg i jord for de overliggende maskinanlæg, bygninger og skorsten.
GreenFarmEnergy A/S

GreenFarmEnergy A/S

Den procesmæssige tanke bag selskabet Green Farm Energy A/S kan kort beskrives således: Green Farm Energy A/S har udviklet og verdenspatenteret en helhedsløsning for fremtidens landbrug og industri baseret på organisk forbehandling til biogas og med efterfølgende separation.