Aarhus Havn, Containerterminal Øst

I forbindelse med Cargo Service Container Terminals udvidelse på Århus Havns sydhavn er der i totalentreprise udført flere bygninger.
Aarhus Havn, Containerterminal Øst

Aarhus Havn, Containerterminal Øst Projekt referencer - Industribyggeri

Bygherre: FAA Holding A/S
Samarbejdspartner: Arkitektfirmaet Niels Kjær ApS - Aarhus Arkitekterne A/S
Omfang: 9.400 m²

I forbindelse med Cargo Service Container Terminals udvidelse på Aarhus Havns sydhavn er der i totalentreprise udført følgende nævnte bygninger:

Bygning 1 - Kamerabygning

Funktion: Portbygning (automatisk registrering af colli)
I alt 180 m² og etagehøjde 8,5 m.

Bygning 2, A1, A2 og B - Container reparation

Funktion: Reparationsbygning og personalefaciliteter
Bygn. A1: Uopvarmet lagerhal
Bygn. A2: Opvarmet lagerhal (opvarmet til max. +15gr.)
Bygn. B2: Personalefaciliteter knyttet til bygning A
I alt 735 m² og etagehøjde 11 m.

Bygning 3, A, B, C, CFS samt udvidelsesmulighed D-L

Funktion: Lagerhaller
Bygn. A og B samt D-L: Uopvarmet lagerhal
Bygn. C: Frostfri lagerhal (opvarmet til max. +5gr.)
I alt 5.700 m² og etagehøjde 7 m.

Bygning 4, A, Personale/Administrationsbygning

Funktion: Administration, kantine og omklædningsfaciliteter
I alt 1.440 m² fordelt på 3 etager.

Bygning 5. Gate Ekspedition

Funktion: Administration og ekspedition
I alt 120 m² og etagehøjde på 5 m.

Bygning 6, A og B. Servicebygning

Funktion: Service og værkstedsbygning
Bygning A: Opvarmet hal (opvarmet til max. +15gr.)
845 m² og etagehøjde på 18,5 m.
Bygning B: Opvarmet hal (opvarmet til max. +15gr.)
og personalefaciliteter. 345 m² og etagehøjde på 8 m.

Der blev udført totalentrepriseudbud med kravspecifikationer, bygherrerådgivning, bygherretilsyn samt deltagelse i afleveringsforretning.

Del denne side med andre: