GreenFarmEnergy A/S

Den procesmæssige tanke bag selskabet Green Farm Energy A/S kan kort beskrives således: Green Farm Energy A/S har udviklet og verdenspatenteret en helhedsløsning for fremtidens landbrug og industri baseret på organisk forbehandling til biogas og med efterfølgende separation.
GreenFarmEnergy A/S

GreenFarmEnergy A/S Projekt referencer - Industribyggeri

Bygherre: GreenFarmEnergy A/S
Samarbejdspartner: GreenFarmEnergy A/S
Omfang:

Den procesmæssige tanke bag selskabet Green Farm Energy A/S kan kort beskrives således:

Green Farm Energy A/S har udviklet og verdenspatenteret en helhedsløsning for fremtidens landbrug og industri baseret på organisk forbehandling til biogas og med efterfølgende separation. Løsningen stripper kvælstof ud af biomasserne, samtidig med at det  organiske materiale åbnes op, hvorefter man ved hjælp af metanbakterier opnår et højere gasudbytte.

Løsningen opfylder samfundets behov til behandling af organisk affald fra såvel landbruget som industrien, samtidig med at det er profitabelt og medfører en række landbrugsmæssige fordele.

De bygningsmæssige forhold omkring anlæggene knytter sig alle til eksisterende store gårdanlæg.

Der er i forbindelse med anlæggene etableret en bygning i 2 etager med den maskinelle og kemiske proces samlet og omkring denne er der anlagt tankanlæg, transportøranlæg og maskinhuse.

Del denne side med andre: