VERDO, Randers

I forbindelse med at Verdo, tidligere Energi Randers, omlagde kraftvarmeværket fra kulfyring til fyring med både biobrændsel og kul, planlagdes en række bygningsmæssige tiltag for håndtering af brændselsmateriale. Dels direkte fra skib og dels fra udendørs oplagsplads.
VERDO, Randers

VERDO, Randers Projekt referencer - Industribyggeri

Bygherre: Verdo A/S
Samarbejdspartner: Ingen
Omfang: Samlet 5.000 m²

I forbindelse med at Verdo, tidligere Energi Randers, omlagde kraftvarmeværket fra kulfyring til fyring med både biobrændsel og kul, planlagdes en række bygningsmæssige tiltag for håndtering af brændselsmateriale. Dels direkte fra skib og dels fra udendørs oplagsplads.

Ny bygning for flishugger og knuse/harpemaskine
Bygningen opføres i 1 etage med et samlet byggeareal på ca. 415 m² fordelt på ca. 130 m² i grube og ca. 285 m² i stueetage. Da bygningen ligger tæt på eksisterende kajkant, er der forud for byggeriet etableret afstivende og afskærmende spuns, både midlertidig og blivende. Kajkanten er forlænget langs åen/fjorden, og dertil er anvendt nedpresset pæle i kanten af åen/fjorden.

Transportanlæg/grube
For automatisk transport af brændselsmateriale er udført transportør stigende i højden fra 3 m til 25 m.
Transportøren bæres af henholdsvis A-ben og kraftige rundsøjler. Ved overgang fra ét transportøranlæg til andet er udført grube under jorden i en dybde af ca. 8 m under jorden. Konstruktionerne er her udført vandtætte, og grundet trafikale forhold er udført både blivende og midlertidig spunsning samt midlertidig lokal grundvandssænkning.
Alle konstruktionerne er piloterede med jernbetonpæle.

Bygning for oplagring af biobrændsel
Bygningen blev færdigprojekteret, og der blev afholdt licitation. Umiddelbart inden byggestart blev byggeriet udsat på ubestemt tid. Bygningen placeres, hvor der tidligere har været kulgård på Randers Havn, umiddelbart ved siden af kraftvarmeværket. Bygningen, der har et omfang på ca. 3.600 m², er pælefunderet. En del af de eksisterende jernbetonpæle fra den tidligere kulgård genanvendes ved det nye byggeri. Det drejer som om ca. 300 pæle. Disse pæle er frigravet og armeringen er fritlagt i toppen. Der rammes herudover nye supplerende jernbetonpæle, ca. 1.000 stk.

I bygningens østlige ende udføres vandtætte bygningsværker under eksisterende terræn. Over terræn er der gjort tiltag for sikring mod vandindtrængning ved høj vandstand på havnearealerne.

Del denne side med andre: