VERDO, Harpeknusere/Flishugger bygning

I forbindelse med at Verdo, tidligere Energi Randers, omlagde kraftvarmeværket fra kulfyring til fyring med både biobrændsel og kul, planlagdes ny bygning for flishugger og knuse/harpemaskine på Kulhomsvej 22, Randers.
VERDO, Harpeknusere/Flishugger bygning

VERDO, Harpeknusere/Flishugger bygning Projekt referencer - Industribyggeri

Bygherre: Verdo A/S
Samarbejdspartner: Ingen
Omfang: 400 m²

I forbindelse med at Verdo, tidligere Energi Randers, omlagde kraftvarmeværket fra kulfyring til fyring med både biobrændsel og kul, planlagdes ny bygning for flishugger og knuse/harpemaskine på Kulhomsvej 22, Randers.

Bygningen opføres i 1 etage med et samlet byggeareal på ca. 415 m² fordelt på ca. 130 m² i grube og ca. 285 m² i stueetage, heraf ca. 65 m² i indskudt dæk.

Bygningen udføres i beton som præfabrikerede tagdækelementer og in-situ facade- og gavlvægge.
I bygningen er der etableret indskudt dæk som stålkonstruktioner.

Bygningen har vandret tag og tagbeklædning i tagpap. Bygningen er pælefunderet.

Da bygningen ligger tæt på eksisterende kajkant, er der forud for byggeriet etableret afstivende og afskærmende spuns. Både midlertidig og blivende. Kajkanten er forlænget langs åen/fjorden, og dertil er anvendt nedpresset pæle i kanten af åen/fjorden.

Der blev udført byggeledelse, projektering af KON og VVS samt ført fagtilsyn.

Del denne side med andre: