VERDO, Renovering af Kedel- og Turbinebygning

I forbindelse med at Verdo, tidligere Energi Randers, omlagde kraftvarmeværket fra kulfyring til fyring med både biobrændsel og kul, planlagdes ombygning af kedel- og turbinebygninger på Kulhomsvej 22, Randers.
VERDO, Renovering af Kedel- og Turbinebygning

VERDO, Renovering af Kedel- og Turbinebygning Projekt referencer - Industribyggeri

Bygherre: Verdo A/S, Randers
Samarbejdspartner: -
Omfang: 300 m²

I forbindelse med at Verdo, tidligere Energi Randers, omlagde kraftvarmeværket fra kulfyring til fyring med både biobrændsel og kul, planlagdes ombygning af kedel- og turbinebygninger på Kulhomsvej 22, Randers.

Dette omfattedede ombygning og tilpasning af de bærende konstruktioner omkring de to kedler, fordi disse skulle sænkes og ombygges.

Fyrpladsen blev således sænket 5 m, hvorfor der også skulle etableres to nye indskudte dæk for disse inde i turbinebygningen.

Projektet omfattede blandt andet pilotering og nye punktfundamenter i umiddelbart nærhed af turbinen, hvilket stillede stort krav til udførelsen, herunder vibrationer, som er kritiske for turbinen.

Der bliver udført byggeledelse, projektering af KON og VVS samt ført fagtilsyn.

Del denne side med andre: