VERDO, Nyt anlæg for røggaskondensering

Opførelse af nyt anlæg for røggaskondensering omfatter en nybygning ovenpå den eksisterende afsvovlningsbygning. Derudover et nyt trappetårn helt fra terræn til toppen.
VERDO, Nyt anlæg for røggaskondensering

VERDO, Nyt anlæg for røggaskondensering Projekt referencer - Industribyggeri

Bygherre: Verdo A/S, Randers
Samarbejdspartner: -
Omfang: 500 m²

Opførelse af nyt anlæg for røggaskondensering omfatter en nybygning ovenpå den eksisterende
afsvovlningsbygning. Derudover et nyt trappetårn helt fra terræn til toppen.
Sluttelig ombygning inde i kedelhuset.

Nybygningen er opført med start i kote 23,00 og med top i kote 45,00. Terræn hedder kote 2,0.

Byggeriet skulle igennem hele forløbet tilgodese, at de eksisterende bygninger og anlæg skulle være
i drift hele tiden.

Byggeriet er opført med et bærende system i stål beklædt med stålkassetter, der er isolerede.

Der blev udført byggeledelse samt ført fagtilsyn.

Del denne side med andre: