Bostedet Skansebakken i Vejle

Byggeriet omfatter nyopførelse af et botilbud til 45 beboere med multihandicap. Der skal sammen med byggeriet udføres parkeringspladser og haveanlæg. Opgaven indeholder også renovering af bygningen Fjordglimt til administration.
Bostedet Skansebakken i Vejle

Bostedet Skansebakken i Vejle Pleje & Omsorg

Bygherre: Vejle Kommune
Samarbejdspartner: Quattro Arkitekter A/S
Omfang: 5.000 m²

Byggeriet omfatter nyopførelse af et botilbud til 45 beboere med multihandicap. Der skal sammen med
byggeriet udføres parkeringspladser og haveanlæg. Opgaven indeholder også renovering af bygningen
Fjordglimt til administration.

Byggeriet opføres som lavenergiklasse 2015.

Skansebakken er et botilbud til 45 voksne multihandicappede borgere. Borgerne spænder aldersmæssigt
vidt fra 18–94 år.

Der stilles høje krav til de fysiske rammer, da det er et hjem for både svære fysiske og psykiske handicappede. Impulsstøj kan forekomme via skrig, og da flere beboere er sensible over for støj vælges der støjdæmpende materialer.

Enkelte steder i byggeriet skal der arbejdes med specielt materialevalg, som kan forebygge skader
på bygning og inventar i forbindelse med borgernes fysiske funktionsnedsættelser, herunder mulighed for
beskadigelse af vægge o. lign. med kørestole.

Der udføres projektering af KON, VVS, VENT og EL.
Der udføres sikkerhedskoordinering, fagtilsyn og byggeledelse.

Del denne side med andre: