Botilbud Sødisbakke

Byggerierne udføres som to separate bygninger - Bakkebo & Skovbo - med henholdsvis 16 og 24 boliger, hver med tilhørende servicearealer.
Botilbud Sødisbakke

Botilbud Sødisbakke Pleje & Omsorg

Bygherre: Region Nordjylland
Samarbejdspartner: Arkitektfirmaet NORD as - Arkplan Byplan- og Landskabsarkitekter
Omfang: 4.300 m²

Byggerierne udføres som to separate bygninger - Bakkebo & Skovbo - med henholdsvis 16 og 24 boliger,
hver med tilhørende servicearealer.

Byggerierne opføres som lavenergiklasse 2015.

Bakkebo:
Målgruppen for de 16 boliger er voksne udviklingshæmmede med forskellige tillægsdiagnoser, som
ADHD, Borderline, OCD, psykopati, maniodepression og autisme.

Skovbo:
Målgruppen for de 24 boliger er voksne udviklingshæmmede med en omfattende udviklingsforstyrrelse
indenfor autismespektret. I forbindelse med de 24 boliger skal der etableres en sanse- og aktivitetshave,
hvis udformning imødekommer de mange og forskelligartede behov denne målgruppe har.

Som udgangspunkt har alle beboerne en høj grad af nedsat psykisk funktionsevne og beboerne er meget
følsomme over for ydre påvirkninger, både i form af fysiske og psykiske stimuli. Der er et behov for, at flere af beboerne bliver skærmet fra det omkringliggende samfund og fra for mange indtryk, der medvirker til at skabe forvirring og utryghed.

Et særlig fokusområde på Sødisbakke er forholdet omkring beboernes fysiske og psysiske handicap, hvorfor et tæt samarbejde med bygherre omkring sikring af optimale brugs- og indeklimaforhold for brugerne har fundet sted i såvel projekterings- som i udførelsesfasen.

Der udføres projektering af KON, VVS, VENT og EL og der føres fagtilsyn, byggeledelse og sikkerhedskoordinering.

Del denne side med andre: