Børn & Unge

Støvring Gymnasium

Støvring Gymnasium

Ombygning og renovering af Støvring Gymnasium
Tandplejen Østermarken

Tandplejen Østermarken

Til- og ombygning til Tandplejen Østermarken. Byggeriet omfatter delvis renovering af eksisterende tandpleje samt tilbygning af 4-5 nye klinikker.
Favrskov Gymnasium

Favrskov Gymnasium

Arkitekttonisk spændende ny fløj med undervisningslokaler til fysik og kreative fag i stueetagen samt elevværelser med badefaciliteter til 16 elever på 1. sal.
Thyholm Børnehus

Thyholm Børnehus

Den integrerede daginstitution Thyholm Børnehus i Struer opføres som et lavenergiklasse 1 byggeri iht. til BR08 i 1-plan til 100 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn med tilhørende legeplads og bygninger i terræn bl.a. til mindre dyrehold.
Torvet - Missions- og uddannelsescenter

Torvet - Missions- og uddannelsescenter

På Katrinebjergvej i Aarhus Nord er opført en udvidelse af eksisterende bebyggelse, der skal huse uddannelses- og missionscenter. Ideen med tilbygningen er at skabe en bygning, der tilgodeser en imødekommende facade, en inviterende indgang og en levende bygning.
Grønne Spiloppen

Grønne Spiloppen

Om- og tilbygning til den integrerede daginstitution i Kolt, Århus. Tilbygningen opføres som et lavenergiklasse 1 byggeri iht. BR08, der synligt signalerer bæredygtighed og energi. Dette er en væsentlig pædagogisk pointe for børn såvel som pædagoger.
Eriksminde Efterskole

Eriksminde Efterskole

Arkitekttonisk spændende ny fløj med undervisningslokaler til fysik og kreative fag i stueetagen samt elevværelser med badefaciliteter til 16 elever på 1. sal.
Skole Gade Skole, Brønderslev

Skole Gade Skole, Brønderslev

De forskellige bygninger ved Skolegades Skole repræsenterer hver deres tidsalder, og det er videreført i dette projekt, der afspejler nutidens arkitektur og desuden harmonerer i størrelser, højder og materialevalg/farver med de eksisterende bygninger på skolen.
Bjerregrav Børnehave

Bjerregrav Børnehave

Om- og tilbygning af den integrerede daginstitution Bjerregrav Børnehave i Randers NV. Der er foretaget ombygning således, at der kan opstartes vuggestuegruppe i daginstitutionen.
Børnehuset Jennumparken

Børnehuset Jennumparken

Om- og tilbygning af den integrerede daginstitution Børnehuset Jennumparken i Randers NØ. Tilbygning omfatter personalefaciliteter, kontor, handicaptoilet samt overdækkede udearealer.
Strandby Skole

Strandby Skole

Der er opført en ny bygning i forlængelse af den nuværende børnehave. Dermed kommer den nye landsbyordning, SFO’en og børnehaven under samme tag.
Campus DJH, Hadsten

Campus DJH, Hadsten

Over en årrække har Den jydske Haandværkerskole i Hadsten udbygget deres skole-, bolig- og administrationsfaciliteter til et egentlig campus område.
Helsted Børnehus

Helsted Børnehus

Om- og tilbygning af Børneinstitutionen Helsted Børnehus i Randers NV. Tilbygning omfatter udvidelse med 2 vuggestuegrupper i børnehaven indeholdende grupperum, legerum, toiletter, soverum og depotrum.
Hornbæk Børnegård

Hornbæk Børnegård

Om- og tilbygning af Børneinstitutionen Hornbæk Børnegård i Randers NV. Tilbygning omfatter udvidelse med 2 vuggestuegrupper og ombygningen omfatter køkken og øvrige personalefaciliteter.
Lilleåskolen

Lilleåskolen

Om- og tilbygning af den eksisterende skole og SFO. Nybygningen såvel som ombygningen er udformet og indrettet således, at skolen får opfyldt deres behov og ønsker til undervisnings- og fællesrum.
Ørestad Gymnasium

Ørestad Gymnasium

Opførelse af nyt gymnasium i Ørestaden, indeholdende bl.a. klasselokaler og opholdsrum. Ørestad Gymnasium er det første gymnasium i Danmark, der er bygget i forlængelse af gymnasiereformen (2005) og dens intentioner om at styrke og forny de studerendes faglige kompetencer, sikre en bedre overgang for de studerende fra gymnasium til videregående uddannelser og styrke naturvidenskaberne.
Børnehuset Himmeldalen, Randers

Børnehuset Himmeldalen, Randers

Børnehuset Himmeldalen er designet ud fra et ønske om at skabe en daginstitution, der styrker børnenes kreative udfoldelser i hverdagen. Bygningen appellerer til hele sanseapparatet - fra bevægelse, lys, stoflighed, rumudformning og rumforløb til den meget raffinerede sammenhæng, der er etableret mellem ude og inde.