Stokvad - Haraldsvej 60, L30 • 8960 Randers SØ - Risskov pr. 1/9-2015: Nordre Strandvej 37, 1., 8240 Risskov  - Tlf.: 8915 3030

Børn & Unge

Støvring Gymnasium

Støvring Gymnasium

Ombygning og renovering af Støvring Gymnasium

Læs mere...
Tandplejen Østermarken

Tandplejen Østermarken

Til- og ombygning til Tandplejen Østermarken. Byggeriet omfatter delvis renovering af eksisterende tandpleje samt tilbygning af 4-5 nye klinikker.

Læs mere...
Favrskov Gymnasium

Favrskov Gymnasium

Arkitekttonisk spændende ny fløj med undervisningslokaler til fysik og kreative fag i stueetagen samt elevværelser med badefaciliteter til 16 elever på 1. sal.

Læs mere...
Thyholm Børnehus

Thyholm Børnehus

Den integrerede daginstitution Thyholm Børnehus i Struer opføres som et lavenergiklasse 1 byggeri iht. til BR08 i 1-plan til 100 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn med tilhørende legeplads og bygninger i terræn bl.a. til mindre dyrehold.

Læs mere...
Torvet - Missions- og uddannelsescenter

Torvet - Missions- og uddannelsescenter

På Katrinebjergvej i Aarhus Nord er opført en udvidelse af eksisterende bebyggelse, der skal huse uddannelses- og missionscenter. Ideen med tilbygningen er at skabe en bygning, der tilgodeser en imødekommende facade, en inviterende indgang og en levende by…

Læs mere...
Grønne Spiloppen

Grønne Spiloppen

Om- og tilbygning til den integrerede daginstitution i Kolt, Århus. Tilbygningen opføres som et lavenergiklasse 1 byggeri iht. BR08, der synligt signalerer bæredygtighed og energi. Dette er en væsentlig pædagogisk pointe for børn såvel som pædagoger.

Læs mere...
Eriksminde Efterskole

Eriksminde Efterskole

Arkitekttonisk spændende ny fløj med undervisningslokaler til fysik og kreative fag i stueetagen samt elevværelser med badefaciliteter til 16 elever på 1. sal.

Læs mere...
Skolegades Skole, Brønderslev

Skolegades Skole, Brønderslev

De forskellige bygninger ved Skolegades Skole repræsenterer hver deres tidsalder, og det er videreført i dette projekt, der afspejler nutidens arkitektur og desuden harmonerer i størrelser, højder og materialevalg/farver med de eksisterende bygninger på sk…

Læs mere...
Bjerregrav Børnehave

Bjerregrav Børnehave

Om- og tilbygning af den integrerede daginstitution Bjerregrav Børnehave i Randers NV. Der er foretaget ombygning således, at der kan opstartes vuggestuegruppe i daginstitutionen.

Læs mere...
Børnehuset Jennumparken

Børnehuset Jennumparken

Om- og tilbygning af den integrerede daginstitution Børnehuset Jennumparken i Randers NØ. Tilbygning omfatter personalefaciliteter, kontor, handicaptoilet samt overdækkede udearealer.

Læs mere...
Strandby Skole

Strandby Skole

Der er opført en ny bygning i forlængelse af den nuværende børnehave. Dermed kommer den nye landsbyordning, SFO’en og børnehaven under samme tag.

Læs mere...
Campus DJH, Hadsten

Campus DJH, Hadsten

Over en årrække har Den jydske Haandværkerskole i Hadsten udbygget deres skole-, bolig- og administrationsfaciliteter til et egentlig campus område.

Læs mere...
Helsted Børnehus

Helsted Børnehus

Om- og tilbygning af Børneinstitutionen Helsted Børnehus i Randers NV. Tilbygning omfatter udvidelse med 2 vuggestuegrupper i børnehaven indeholdende grupperum, legerum, toiletter, soverum og depotrum.

Læs mere...
Hornbæk Børnegård

Hornbæk Børnegård

Om- og tilbygning af Børneinstitutionen Hornbæk Børnegård i Randers NV. Tilbygning omfatter udvidelse med 2 vuggestuegrupper og ombygningen omfatter køkken og øvrige personalefaciliteter.

Læs mere...
Lilleåskolen

Lilleåskolen

Om- og tilbygning af den eksisterende skole og SFO. Nybygningen såvel som ombygningen er udformet og indrettet således, at skolen får opfyldt deres behov og ønsker til undervisnings- og fællesrum.

Læs mere...
Ørestad Gymnasium

Ørestad Gymnasium

Opførelse af nyt gymnasium i Ørestaden, indeholdende bl.a. klasselokaler og opholdsrum. Ørestad Gymnasium er det første gymnasium i Danmark, der er bygget i forlængelse af gymnasiereformen (2005) og dens intentioner om at styrke og forny de studerendes fag…

Læs mere...
Børnehuset Himmeldalen

Børnehuset Himmeldalen

Børnehuset Himmeldalen er designet ud fra et ønske om at skabe en daginstitution, der styrker børnenes kreative udfoldelser i hverdagen. Bygningen appellerer til hele sanseapparatet - fra bevægelse, lys, stoflighed, rumudformning og rumforløb til den meget…

Læs mere...