Favrskov Gymnasium

Arkitekttonisk spændende ny fløj med undervisningslokaler til fysik og kreative fag i stueetagen samt elevværelser med badefaciliteter til 16 elever på 1. sal.
Projekt - Favrskov Gymnasium

Projekt - Favrskov Gymnasium Børn & Unge

Bygherre: Favrskov Gymnasium
Samarbejdspartner: Sahl Arkitekter A/S
Omfang: 2.950 m²

Etape 3

For Favrskov Gymnasium opføres etape 3, som består af opførelsen af 4 normalklasser med tilhørende studieområder mv. Her vil Stokvad & Kerstens bistå med projektering samt efterfølgende tilsyn og byggeledelse.

Etape 2

Ligeledes er der for Favrskov Gymnasium opført etape 2, der bestod af opførelsen af 2 nye tilbygninger. En større tilbygning i 2 etager med laboratorier og faglokaler og åbne opholdsarealer til studiemiljøer og fællessamlinger m.m. samt en mindre tilbygning med depot til sportshallen der pga. eksisterende terrænforhold kommer til at ligge delvist under jorden.

Den nye tilbygning med laboratorier og faglokaler m.m. blev opført som et infill byggeri ift. det eksisterende bygningsanlæg og sammenbygget direkte med gymnasiets eksisterende bygning 4 samt sportshallen. Herudover blev den nye tilbygning forbundet med den eksisterende bygning 8 via en ny forbindelsesgang. Bygningen blev opført med en stor stueetage og en mindre 1. etage. I forbindelse med lokalerne på 1. sal blev der etableret en stor tagterrasse, hvortil der via elevator er niveaufri adgang.

Den nye undervisningsbygning blev udført med en let beklædning med sorte facadeplader. Arkitektonisk adskiller den nye bygning sig dermed markant fra de eksisterende røde teglbygninger på stedet. Den nye bygning fik et nært slægtskab med gymnasiets seneste tilbygning – udvidelsen af kantinen – der ligeledes blev udført som et infill byggeri med en let beklædning med sorte facadeplader.

Akustik

Byggerierne er projekteret med stor fokus på det akustiske indeklima. Med baggrund dels i bygherreønsker og dels i krav og anbefalinger i nyeste anvisninger og litteratur, er der fundet løsninger, der sikre de rette læringsvilkår og det rette arbejdsmiljø.

De akustiske egenskaber og forhold er projekteret af egen ingeniør med hjælp fra eksternt tilknyttet akustiker.

Del denne side med andre: