Skole Gade Skole, Brønderslev

De forskellige bygninger ved Skolegades Skole repræsenterer hver deres tidsalder, og det er videreført i dette projekt, der afspejler nutidens arkitektur og desuden harmonerer i størrelser, højder og materialevalg/farver med de eksisterende bygninger på skolen.
Skole Gade Skole, Brønderslev

Skole Gade Skole, Brønderslev Børn & Unge

Bygherre: Brønderslev Kommune
Samarbejdspartner: Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S
Omfang: 1.900 m² ombygning

De forskellige bygninger ved Skolegades Skole repræsenterer hver deres tidsalder, og det er videreført i dette projekt, der afspejler nutidens arkitektur og desuden harmonerer i størrelser, højder og materialevalg/farver med de eksisterende bygninger på skolen.

Målet er at skabe større rammer i det daglige og bruge dagslyset til at give et spændende byggeri med meget lys
og meget udsyn, hvor dette er ønskeligt og specielt ved den nye hovedindgang ved Skolegade vil denne åbenhed være til stede.

Byggeriet omfatter nedrivning af en svamperamt fl øj samt den tilstødende fløj, opførelse af nye bygninger, ombygning
af eksisterende bygninger samt genopretning af tilknyttede udenomsarealer.

Nybygning planlægges som et fl eretage byggeri og udføres med et moderne og alligevel tidsløst artitektonisk udtryk.

Generelt vil der i nybyggeri og eksisterende bygninger blive indrettet grupperum og toiletter, jævnt fordelt med korte afstande.

Der har været udført projektering af KON, VVS, VENT og EL samt ført fagtilsyn.

Del denne side med andre: