Thyholm Børnehus

Den integrerede daginstitution Thyholm Børnehus i Struer opføres som et lavenergiklasse 1 byggeri iht. til BR08 i 1-plan til 100 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn med tilhørende legeplads og bygninger i terræn bl.a. til mindre dyrehold.
Projekt - Thyholm Børnehus

Projekt - Thyholm Børnehus Børn & Unge

Bygherre: Struer Kommune
Samarbejdspartner: E. Bodilsen Totalbyg A/S og KPF Arkitekter A/S
Omfang: 1.250 m²

Den integrerede daginstitution Thyholm Børnehus i Struer opføres som et lavenergiklasse 1 byggeri iht. til BR08 i 1-plan til 100 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn med tilhørende legeplads og bygninger i terræn bl.a. til mindre dyrehold.

Det fremtidsorienteret byggeri skal sikre store, gode og moderne rum til daginstitutionens børn samtidig med, at der etableres optimale arbejdsforhold for personalegruppen. Seks grupperum ligger parvist fordelt i tre markante bygningsenheder, som skyder sig frem af den øvrige bygningsmasse.

Grupperummene fl ankeres af værksted/atelier, køkken og det store Hjerterum, som udgør det centrale omdrejningspunkt i institutionen. Disse funktioner ligger under et samlende, fl adt tag og har adgang til afskærmede udearealer mellem de fremskudte grupperum. Mod nord etableres den mere lukket bygningsdel bestående
af de mere tilbagetrukne funktioner som soverum og personaleområde.

Byggeriet skal opføres fl eksibelt, således at det på et senere tidspunkt er muligt at ændre rumdisponering ved at fjerne og fl ytte lette skillevægge.

Del denne side med andre: