Regionshospitalet Grenaa

Ombygning og renovering af personalekantine, skadestue og sengeafsnit på Regionshospitalet Grenaa.
Regionshospitalet Grenaa

Regionshospitalet Grenaa Sundhed

Bygherre: Region Midtjylland
Samarbejdspartner: -
Omfang: 3.350 m²

Ombygning og renovering af personalekantine, skadestue og sengeafsnit på Regionshospitalet Grenaa.

Fra bygherres side er ombygningssagen styret af den tekniske ledelse på Regionshospitalet Randers.

Stokvad & Kerstens’ planlægning, projektering og byggeledelse er derfor gennemført i tæt og konstruktivt  samarbejde med denne.

I projekteringsfasen blev der arbejdet tæt sammen med bygherre for at sikre, de fremtidige funktioner blev placeret korrekt og fik de arealbehov, som bygherre ønskede.

Under udførelsen af ombygning blev arbejderne koordineret med den daglige drift af hospitalet. Samarbejdet med personale og hensyntagen til brugere og patienter havde derfor højeste prioritet gennem byggeforløbet.

Der er udført projektering af KON, VVS, VENT og EL og under byggefasen er ført fagtilsyn og byggeledelse.

Del denne side med andre: