Thors Bakke

Projektet omfatter opførelse af 50 almene boliger i hesteskoformet karrébygning i 3 til 7 etager. Under boligerne etableres en parkeringskælder og kælder med depotrum samt fælleslokale.
Thors Bakke

Thors Bakke Projekt referencer - Boligbyggeri

Bygherre: Randers Bolig
Samarbejdspartner: Dansk Boligbyg A/S og KPF Arkitekter A/S
Omfang: 7.300 m²

Projektet omfatter opførelse af 50 almene boliger i hesteskoformet karrébygning i 3 til 7 etager.

Under boligerne etableres en parkeringskælder og kælder med depotrum samt fælleslokale.

Terrænarbejder omfatter etablering af gårdrum på dæk over parkeringskælder samt alle arbejder i forbindelse med nedgravning af affaldscontainere på terræn.

Der udføres projektering af KON, VVS, VENT og EL.

Del denne side med andre: