Spøttrup Borg

Den nye velkomstbygning underbygger borgens historiske betydning. Derudover indeholder velkomstområdet ligeledes butik, billetsalg, fælles faciliteter, kontorer og mødelokaler.
Spøttrup Borg

Spøttrup Borg Projekt referencer - Kultur, sport og fritid

Bygherre: Spøttrup Borgmuseum
Samarbejdspartner: HUJ A/S og Arkitektfirmaet Exners Tegnustue A/S
Omfang: 700 m²

Den nye velkomstbygning underbygger borgens historiske betydning. Derudover indeholder velkomstområdet ligeledes butik, billetsalg, fælles faciliteter, kontorer og mødelokaler.

Der er i hele projekteringsforløbet arbejdet meget med en bæredygtig strategi, som omfatter at bygningen opføres som et lavenergiklasse 2 byggeri iht. til BR08, der ventileres via naturlig ventilation. Dette for at holde driftsomkostninger på et minimum. Dernæst er der fokuseret specifikt på den bygningsmæssige udformning for på rette konstruktive vis via udhæng osv. at udnytte eller skærme for solens varme alt efter årstiden.

Den samlede landskabelige helhed blev påbegyndt i 1995, hvor Spøttrup Sø blev genetableret. Desuden fjerner man nu en parkeringsplads og den vej, som i dag adskiller borgen og søen. Tanken er, at kvæg skal afgræsse området omkring søen for at understrege borgens fortid som studeborg.Også haveanlægget bliver opgraderet.

Om sommeren afholder man koncerter, middelaldermarkeder og andre kulturbegivenheder med fokus på fortiden. Museet har også et særligt undervisningstilbud til skoleklasser.

Del denne side med andre: