Søhusparken, Ebeltoft - Afd. 19.

Om- og tilbygning af 55 plejeboliger og servicecenter samt forbindelsesgang til eksisterende plejecenter i Søhusparken, Etape 5, Ebeltoft. Byggeriet opføres som lavenergiklasse 2015.
Søhusparken, Ebeltoft - Afd. 19.

Søhusparken, Ebeltoft - Afd. 19. Pleje & Omsorg

Bygherre: djursBO (tidligere Ebeltoft Boligselskab)
Samarbejdspartner: KPF Arkitekter A/S
Omfang: 5.000 m²

Om- og tilbygning af 55 plejeboliger og servicecenter samt forbindelsesgang til eksisterende plejecenter i
Søhusparken, Etape 5, Ebeltoft.

Byggeriet opføres som lavenergiklasse 2015.

Af de 55 plejeboliger opføres 16 i 1 etages byggeri, tilbygget eksisterende plejecenter – de resterende
33 boliger inkl. servicecenter opføres som 4 etages byggeri tilknyttet eksisterende plejecenter via forbindelsesgang i nederste etage.

Projektering er tilrettelagt og planlagt ud fra at tilbygningerne griber så lidt ind i hverdagen som muligt for beboerne på plejecentret.

Tilbygningerne udformes således, at bygherre får optimale forhold omkring fremtidig daglig brug af plejecentret.

Sammen med brugergrupper og bygherre er der i projekteringsforløbet lagt stor vægt på funktion, herunder at fordelingen og placeringen af servicearealer blev tilfredsstillende.

Der udføres projektering af KON, VVS, VENT og EL. Der udføres fagtilsyn, sikkerhedskoordinering og
byggeledelse.

Del denne side med andre: