Regionshospitalet Randers

Rådgivning i forbindelse med fortsatte om- og tilbygninger på Regionshospitalet Randers siden 1975.
Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Sundhed

Bygherre: Region Midtjylland
Samarbejdspartner: -
Omfang: 5.000 m²

Rådgivning i forbindelse med fortsatte om- og tilbygninger på Regionshospitalet Randers siden 1975.

Projekterne på Regionshospitalet Randers har blandt andet omfattet udvidelse af børneafdeling, indretning af CT-scanner rum, opførelse af nyt MR-scanner rum, opførelse af operationsstuer, ombygning af klinisk fysiologisk -, urologisk -, intensiv samt dagkirurgisk afdeling, indretning af sundhedshus, ombygning og nyindretning af badeværelser, renovering af tag, ombygning af lægeboliger osv.

Stokvad & Kerstens har i en lang årrække været tilbagevendende samarbejdspartner med Regionshospitalet Randers. Gennem en lang række opgaver af både større og mindre størrelser har Stokvad & Kerstens tilegnet sig et stort kendskab og tegningsgrundlag for den eksisterende
bygningsmasse på hospitalet, ligesom der er opbygget et yderst konstruktivt samarbejde med den tekniske ledelse på hospitalet.

Brugere, drift og tidsplanlægning i forhold til hospitalet er hjørnestenene i de mange opgaver.

Den store erfaring med byggeledelse på netop Regionshospitalet Randers viser sig derfor gentagende at være nyttig ved planlægning af nye opgaver på stedet.

Der har været / udføres byggeledelse, projektering af indretning, KON, VVS, VENT og EL samt ført / føres fagtilsyn.

Del denne side med andre: