Pleje & Omsorg

Botilbud Sødisbakke

Botilbud Sødisbakke

Byggerierne udføres som to separate bygninger - Bakkebo & Skovbo - med henholdsvis 16 og 24 boliger, hver med tilhørende servicearealer.
Lundbyecentret i Aalborg

Lundbyecentret i Aalborg

Byggeriet omfatter nedbrydning og nybyggeri af 60 almene ældre/plejeboliger og serviceareler med tilhørende udearealer. Byggeriet opføres som lavenergiklasse 2015.
Botilbud Kjærsholm

Botilbud Kjærsholm

På botilbuddet Kjærsholm i Hørning har Stokvad & Kerstens projekteret ombygning af 14 lejligheder samt opførelse af 6 nye boliger.
Søhusparken, Ebeltoft - Afd. 19.

Søhusparken, Ebeltoft - Afd. 19.

Om- og tilbygning af 55 plejeboliger og servicecenter samt forbindelsesgang til eksisterende plejecenter i Søhusparken, Etape 5, Ebeltoft. Byggeriet opføres som lavenergiklasse 2015.
Bostedet Skansebakken i Vejle

Bostedet Skansebakken i Vejle

Byggeriet omfatter nyopførelse af et botilbud til 45 beboere med multihandicap. Der skal sammen med byggeriet udføres parkeringspladser og haveanlæg. Opgaven indeholder også renovering af bygningen Fjordglimt til administration.
Landsbyen Sølund, Skanderborg

Landsbyen Sølund, Skanderborg

Opførelse og ombygning af Landsbyen Sølund, der er et hjem for mennesker med vidtgående fysiske og psykiske handicap. Projektet omfatter modernisering og nybygning af i alt 98 boliger, samt opførsel af nyt akivitetshus indeholdende servicearealer og fælleslokaler.
Digterparken og Skovstjernen i Grenaa

Digterparken og Skovstjernen i Grenaa

Som et led i ældrehandlingsplanen i Norddjurs Kommune skal der opføres nye ældre- og handicapboliger. Dette omfatter i 86 nye ældreboliger til Plejecenteret Digterparken og 42 nye handicapboliger til Plejecenteret Skovstjernen.
Askegården i Paderup, Randers

Askegården i Paderup, Randers

Opførelse af 8 nye fleksible 2-rums boliger med tilhørende fællesarealer for beboerne samt kontor- / mødelokaler for personalet. Askegården er et døgntilbud for mennesker fra 18 år og opefter med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau med problemskabende adfærd.
Autistboliger Vadgaard

Autistboliger Vadgaard

Bostedet Vadgaard er udvidet fra 4 boenheder til i alt 15 moderne toværelses lejligheder.
Center Møllebo, Randers

Center Møllebo, Randers

Opførelse af 34 ældrevenlige boliger samt 15 boliger til socialpsykiatrisk botilbud og tilhørende servicearealer.
Plejecenter Kildevældet, Hornsyld.

Plejecenter Kildevældet, Hornsyld.

Opførelse af 24 ældreboliger med tilhørende service- og fællesarealer. Bygningen udføres som en tilbygning til det eksisterende plejecenter Kildevældet i Hornsyld.
Kragelund Plejecenter

Kragelund Plejecenter

Byggeriet omfatter et plejehjem med 24 plejeboliger med servicerum og centerdel. Bygningen er bygget op med to boligfløje i et plan og en centerbygning, som forbinder disse to boligfløje. Centerdelen udføres med kælder under centerdelen.
Plejecentret Solbakken, Randers

Plejecentret Solbakken, Randers

Plejecentret Solbakken er en selvejende institution beliggende i Randers. Den består af plejehjem og beskyttede boliger. Der blev foretaget en ombygning af 34 boliger og nybygning af 8 boliger samt servicecenter, produktionskøkken og fælleshus.
Paderuphus, Randers

Paderuphus, Randers

Opførelse af botilbud for unge mellem 18 og 30 år med svære psykiske lidelser i Paderup ved Randers. Botilbuddet rummer 12 to-værelses lejligheder med eget bad, toilet og køkken tilhørende fællesrum samt kontor og mødelokaler.
Tangkærcenteret i Ørsted

Tangkærcenteret i Ørsted

Om- og tilbygning af det eksisterende Chorea Huntington plejecenter på Tangkærcenteret i Ørsted.
Lokalcenter Præstehaven, Hørning

Lokalcenter Præstehaven, Hørning

Tilbygning af 30 plejeboliger i 3 etager med fælles opholdsrum samt nyt ankomstområde / foyer, som er sammenbygget med det eksisterende plejecenter.
Søhusparken, Ebeltoft Afd. 17 og 18.

Søhusparken, Ebeltoft Afd. 17 og 18.

Søhusparken tilbyder 60 almene boliger, 55 plejeboliger samt en café, som alle indretningsmæssigt imødekommer ældre og handicappede.