Digterparken og Skovstjernen i Grenaa

Som et led i ældrehandlingsplanen i Norddjurs Kommune skal der opføres nye ældre- og handicapboliger. Dette omfatter i 86 nye ældreboliger til Plejecenteret Digterparken og 42 nye handicapboliger til Plejecenteret Skovstjernen.
Digterparken og Skovstjernen i Grenaa

Digterparken og Skovstjernen i Grenaa Pleje & Omsorg

Bygherre: Norddjurs Kommune
Samarbejdspartner: KPF Arkitekter A/S
Omfang: 9.900 m²

Som et led i ældrehandlingsplanen i Norddjurs Kommune skal der opføres nye ældre- og handicapboliger. Dette omfatter 86 nye ældreboliger til Plejecenteret Digterparken og 42 nye handicapboliger til Plejecenteret Skovstjernen.

Plejecenteret Digterparken på Tove Ditlevsens Vej 2 er opført i 3 etager fordelt på ca. 6.400 m² og indeholder 70 plejeboliger, 16 aflastningspladser og tilhørende servicearealer. Aflastningspladserne benyttes til kortere ophold, f.eks. til borgere, der er udskrevet fra hospital, men som har brug for støtte og pleje den første tid efter udskrivningen. Plejeboligerne er udført og indrettet med udgangspunkt i, at beboere i vid udstrækning er plejekrævende og lider af demens.

Plejecenteret Skovstjernen på Tove Ditlevsens Vej 4 er udført i 1 plan på ca. 3.500 m² og indeholder 42 nye plejeboliger og tilhørende servicearealer. Plejeboligerne er etableret i 3 boenheder á 14 boliger. I plejecenteret er indrettet boliger til multihandicappede med vidtgående fysiske og psykiske handicaps.

Der har igennem hele projekteringsforholdet været tæt samarbejde med arkitekt og bygherre for at sikre optimale brugs- og indeklimaforhold.

Der er udført projektering af KON, VVS, VENT og EL.
Der er ført fagtilsyn.

Del denne side med andre: