VERDO, Lagerhal for biobrændsel

I forbindelse med at Verdo, tidligere Energi Randers, omlagde kraftvarmeværket fra kulfyring til fyring med både biobrændsel og kul, planlagdes en bygning for oplagring af biobrændsel.
VERDO, Lagerhal for biobrændsel

VERDO, Lagerhal for biobrændsel Projekt referencer - Industribyggeri

Bygherre: Verdo A/S
Samarbejdspartner: -
Omfang: 3.600 m²

I forbindelse med at Verdo, tidligere Energi Randers, omlagde kraftvarmeværket fra kulfyring til fyring med både biobrændsel og kul, planlagdes en bygning for oplagring af biobrændsel.

Bygningen placeres hvor der tidligere har været kulgård på Randers Havn, umiddelbart ved siden af kraftvarmeværket.

Bygningen opføres i 2 bygningssektioner, hovedsageligt i 1 etage med et samlet byggeareal på ca. 3600 m². Lagerhallen er opdelt i 2 kamre der principielt er virkende hver for sig. I hver langside, ved facaden, føres fl is ud til transportbånd der fører fl isen væk til forbrænding. Dette betinger en åben "C-konstruktion" i betondelen i her side.

Bygningen udføres i stålrammekonstruktioner, der står på insitustøbte betonkonstruktioner. Stålrammekonstruktionerne udføres således, at der er 2 stålhaller, der er lodret virkende hver for sig. De insitustøbte betonkonstruktioner er udformet, så de er tilpasset de maskindele, der skal håndtere oplagring og flytning af flis.

Bygningen er delt på langs af sektionsvægge, der udføres af stålrammeben og præfabrikerede betonvægelementer.
Bygningen har vandret tag og har trapezplader spændende mellem stålrammerne. Tagbeklædning udføres i tagpap.

De 3 facader udføres med z-åse mellem rammerne og stålfacadeplader på z-åse. Den sidste facade, der ligger i ca. 55 graders vinkel, udføres med glasplader udenpå stålfacadeplader.

Bygningen er pælefunderet. En del af de eksisterende pæle fra den tidligere kulgård, der var beliggende samme sted, genanvendes ved det nye byggeri. Det drejer som om ca. 300 pæle. Der rammes herudover nye supplerende jernbetonpæle, ca. 1.000 stk.

I bygningens østlige ende udføres bygningsværker under eksisterende terræn. Der udføres tværgående fundamentskonstruktioner til sikring af, at tværkræfter kan overføres i gulvniveau.

Del denne side med andre: