Energimærkningsrapport

Energimærke – Energimærkningsrapport

Et energimærke er en lovpligtig standardiseret energimærkning, der energiklassificerer boligen på en skala fra A til G ud fra et beregnet energiforbrug. Samtidigt viser en energimærkningsrapport de konkrete muligheder, der er for at spare på energiforbruget i den konkrete ejendom.

Boligejere skal energimærke boligen ved udlejning:

Hvis du som boligejer udlejer din bolig, skal du have udarbejdet et gyldigt energimærke, som skal foreligge ved udskiftning af lejer og vedlægges lejekontrakten.
En energimærkningsrapport giver dels en oversigt over ejendommens energimæssige tilstand på en skala fra A til G, dels beregner energimærket det årlige energiforbrug i både enheder og udgifter.

Energimærkets formål

En energimærkningsrapport har til formål at klassificere ejendommen og vise bygningens energiforbrug samt synliggøre, hvilke energibesparelser, der kan betale sig at gennemføre.

Når man kender ejendommens el- og varmeforbrug, har både ejer, udlejer og lejer et bedre grundlag for at beregne de månedlige udgifter.

Et energimærke/en energimærkningsrapport giver dig også en idé om, hvor meget det koster at efterisolere eller udføre andre energibesparende tiltag. I nogle boliger er det nemt og relativt billigt at efterisolere, mens det i andre ejendomme er besværligt og dyrt. Det er en fordel at vide, hvilke forbedringer der skal foretages, hvis man regner med at foretage en omfattende ombygning, udskiftning af tag eller lignende.  

Et energimærke er en lovpligtig standardiseret energimærkning, der energiklassificerer boligen på en skala fra A til G ud fra et beregnet energiforbrug. Samtidigt viser en energimærkningsrapport/en energirapport de konkrete muligheder, der er for at spare på energiforbruget i den konkrete ejendom.

Energimærkning erhverv

Vil du sælge eller udleje din erhvervsejendom, så skal du bestille en lovpligtig energimærkning/energirapport af erhverv, inden erhvervsejendommen kan sættes til salg eller udlejes.

Ligesom for enfamiliehuse og flerfamiliehuse gælder det, at der skal fremlægges en gyldig energimærkning/energiattest, når erhverv skal sælges, samt ved udlejning og nybyggeri. Energimærkningsrapport af erhverv skal laves ved udlejning af erhvervsbyggeri og erhvervslejligheder, samt ved overdragelse af erhvervsandele og – anparter.

I Danmark har bestræbelserne på energieffektivisering resulteret i lovkrav om energimærkning/energirapport af bygninger – herunder skærpede krav til nybyggeri.

Energimærkningen/energimærkningsrapport af erhverv er således lovpligtig ved:

  • Salg – ved annoncering
  • Udlejning – ved udskiftning af lejer
  • Nybyggeri – ved færdigmelding

Derudover skal større bygninger fra 1.000 m2 energimærkes regelmæssigt, ligesom offentligt ejede bygninger er underlagt krav om gyldigt energimærke.

Energimærkning/energiattest erhverv i energiklassen fra A til G:

På samme måde som alle nye hårde hvidevarer bliver forsynet med et mærke, der fortæller hvor energieffektive de er, fortæller en bygnings energimærke, hvad man kan forvente af energiforbruget.

Energimærkning/en energimærkningsrapport indeholder udover en karakter fra A til G, også konkrete forslag til energibesparelser, som kan løfte energimærkningskarakteren.

Energistyrelsen har pr. 8. september 2013 ændret energimærkeskalaen for energimærkning af bygninger.
Baggrunden for ændringen er dels at synliggøre sammenhængen mellem Bygningsreglementets krav og selve energimærket, dels at nybyggeri, der opfylder Bygningsreglementet 2020, nu er repræsenteret på skalaen.

Det tidligere A2 svarer til det nuværende A2010. A1 er opdelt i A2015 og A2020. Tallet henviser til det Bygningsreglement, som bygningen opfylder. Energimærket B svarer fortsat til opfyldelsen af Bygningsreglement 2008's (BR08) krav.

Forøg værdien af din ejendom

Uanset hvordan din ejendoms energimærkningsbogstav/energiattest ser ud, er der ofte mange muligheder for at øge værdien gennem energibesparende foranstaltninger.

Forslagene til energibesparelser  er opdelt i forslag.

  1. Rentable forslag.
  2. Forslag der bør overvejes ved renovering.

Samtidig med, at du nedbringer udgifter til energi, kan du forøge værdien af dine bygninger ved at gennemføre nogle eller alle besparelsesforslagene.

Har du spørgsmål til energimærke, er du altid velkommen til at kontakte Stokvad A/S.

Stokvad har afdelinger i Aarhus og Randers.